A CANHON gestionem tot el procés (anàlisi, creació, producció i manipulació) per tal que el vostre packaging i material PLV sigui eficaç i rendible.

Fase d’anàlisi i definició

A partir del briefing del client, s’analitzen tots els punts vitals del projecte: necessitats del producte, objectiu, estratègia, punt de venda, distribució…per poder, des d’un inici, definir de manera adequada l’element que s’ha de fer i complir així amb les expectatives quant a la qualitat, el temps i el pressupost.

Fase de disseny

En aquesta fase es confeccionen els prototipus 1:1 per a la seva verificació i la seva aprovació posterior.

Fase de pre-impressió

Un cop s’han rebut les arts finals, al departament de CTP es prepara el document per a la seva impressió correcta. Es fan les proves en baixa resolució per verificar el contingut del document i les proves de color certificades per a la seva aprovació.

Fase de producció

En aquesta fase tenen lloc els processos productius de: impressió, contracolat (si és necessari), encunyació, i enganxada.

Fase de manipulació

Al departament de manipulació i picking del producte es dóna l’acabat específic que cada element i/o acció requereix abans de ser lliurat al client.

També duem a terme produccions de sèries curtes sense despeses d’encunyació per a presentacions, test de llançament, productes de venda en pocs punts…combinant sistemes d’impressió digital i plotter de tall.